DÖNER SERMAYE EĞİTİMLERİ

«
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE BÜTÇE VE MUHASEBE EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Konuları: Tüm döner sermayeli işletmelerde ihtiyaç duyulan satınalma ve harcama süreci, harcamalarda ön mali kontrol, harcamalarda sorumluluklar, kamu zararları, KDV tevkifatı, iç kontrol ve iç denetim, dış denetim, performans (ek ödeme), taşınır işlemleri, bütçe ve muhasebe uygulamaları, TDMS- MKYS- DMİS uygulamalarına yönelik sertifikalı eğitimler.

sikis