BELEDİYE ŞİRKETLERİ EĞİTİMLERİ

«
BELEDİYE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ...

Eğitim İçeriği

Belediyelerde işletme ve şirket kurulması, şirket ortaklığı, sermaye artırımı, işletme ve şirketlerin yönetim ve denetimi. Limited Şirketlerde Yönetim (Genel Kurul, Şirket Müdürü/ Müdürler Kurulu) Anonim Şirketlerde Yönetim (Tek Kişilik Genel Kurul, Yönetim Kurulu (Tüzel Kişi Genel Kurul Üyeliği),Genel Müdür ve Diğer Müdürler)Anonim Şirket İç Yönergesi, Şirketlerde İç Yönetim Düzenlemeleri (Yönetmelikler, Görev ve Sorumluluklar, İç Denetim), Limited  Ve Anonim Şirket Sözleşme Değişiklikleri (Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım, İç Kaynaklardan Ve Şarta Bağlı Sermaye Artırımı, Şarta Bağlı Sermaye Artırımı),Belediye Şirket İlişkileri (Sermaye Koyma, Diğer Mali İlişkiler, Belediye Personelinin Şirkette Görevlendirilmesi ),Şirketlerin Oda Kaydı, Kep Adresi ve Mersis Kayıtları, Avukat Bulundurma Zorunlulukları, Limited ve Anonim Şirketlerde Faaliyet Raporları (Yıllık Faaliyet Raporu, Bağlı ve Hakim Şirketlerin Raporları Hazırlama Zorunluluğu) ,Belediye Şirketlerinde Denetim (Belediye Meclisi, Sayıştay Denetim, Bağımsız Denetim Ve Kapsamı, Yeminli Mali Müşavir ve Tam Tasdik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denetimi, Vergi Müfettişleri ve Bakanlık Denetimi), Belediye Şirketlerinde Sayıştay Sorguları, Belediye Şirketlerinde Kbs Mizanları ve Maliye Bakanlığına Gönderme, Bilgi Edinme Yasası Çerçevesinde Belediye Şirketlerinin Yapması Gerekenler, Belediye Şirket Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerinin İş Kazalarındaki Sorumlulukları, Belediye Şirketlerde Kar/Zarar Dağıtımı, Kar Pay Avansı Dağıtımı ve Yedekler, Belediye Şirketlerde Ticari Defterler ve Belgeler (Ticari Defterler, Defter Tasdiki, Muhasebe Ücretleri, E-Defter, E-Fatura ve Diğer Belgeler) ,Belediye Şirketlerde Vergiler (Özel Konular: Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Damga)

sikis